Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2015

HerBlackWings
9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viaPicki91 Picki91
9742 0d3e 500
Reposted frommirosia mirosia
HerBlackWings
1247 2909 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viazajebela zajebela
HerBlackWings
HerBlackWings
7913 7b2a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamartinif16 martinif16
HerBlackWings
Najdłuższy cień zostawiają Ci, których kochaliśmy najmocniej.
— Hanna Kowalewska – Tam, gdzie nie sięga już cień
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaalicexxx alicexxx
HerBlackWings
6067 915b
HerBlackWings
Duszę się. Muszę wyjechać z tego miasta. Z tego kraju najlepiej. Muszę wreszcie wrócić do domu.  Muszę odejść od Ciebie, żeby dojść do siebie.  
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaalicexxx alicexxx

May 18 2015

0041 9394 500
Reposted fromfreakish freakish viamissmiserable missmiserable
HerBlackWings
4259 e724

Świetlicki, "Majowe wojny"

May 15 2015

HerBlackWings
4487 97f1 500
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaaneth aneth
HerBlackWings
4615 ba06 500
musieli zrozumieć, że to nic strasznego czuć się źle.
Reposted fromparamour paramour viagoby goby
HerBlackWings
5467 2668 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
HerBlackWings
0741 7670 500

May 14 2015

HerBlackWings
8986 fed7
Reposted fromillumination illumination viablondi blondi
HerBlackWings
2906 b73a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea

May 13 2015

HerBlackWings
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka

May 12 2015

HerBlackWings
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish viaviolator violator

May 11 2015

5114 5765
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaWarpRider WarpRider
9258 4ab7 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl